اخبار سايت

مقالات

اطلاعات تماس

گالری محصولات

تحقق اهداف مسكن مهر

فرستاده شده توسط  مدیر سایت
4290 بار نمایش

 

تحقق اهداف مسكن مهر در گرو پرداخت به موقع سهم آورده متقاضيان مدير ساختمان و مسكن اداره كل راه و شهرسازي خوزستان گفت: تكميل به موقع مسكن مهر و تحقق اهداف پيش بيني شده نيازمند پرداخت به موقع متقاضيان مسكن مهر و انجام تعهدات دستگاههاي خدمت رسان است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان، محمد راستگو اظهار كرد: از آنجايي كه خوزستان سهم زيادي در زمينه ساخت مسكن مهر بويژه در بخش اجاره داري 99ساله داشته و تعداد مساكن مهر دولتي هم در اين استان در قياس با ديگر استان هاي كشور زيادتر است اين مسايل با توجه به تعهدات ايجاد شده براي مردم و مشكلات مبتلا به طرح كار را كمي سخت تر مي كند.
وي با اشاره به افزايش قيمت ها و نرخ ساخت و ساز از يك سو و كم تواني و ناتواني افراد در تامين سهم آورده بيش از آنچه در ابتدا مقرر شده بود گفت: با توجه به افزايش قيمت ها و نرخ تورم براي پيمانكاران تكميل ساخت و سازها و يا تحويل واحدها با قيمت هاي پيشين اندكي دشوار شده كه اميدواريم با ارائه راهكار هاي مناسب اين مهم مرتفع گردد.
به گفته راستگو، تعداد واحدهاي مسكن مهر در خوزستان در شهرهاي بالاي ۲۵ هزار نفر در قياس با بسياري از استان هاي ديگر بيشتر است.
واحدهاي خودمالكي به دليل برخورداري از خدمات روبنايي و زيربنايي و نداشتن مشكلاتي از قبيل تامين سهم آورده و تعاوني ها خيلي راحت تر ساخته مي شود كه در خوزستان نسبت اين واحد ها به واحدهاي دولتي ۲۵ به ۷۵درصد را شامل مي شود.
بر اساس آمار ارايه شده رسمي، خوزستان از نظر ساخت مسكن در رتبه پنجم كشوري قرار دارد اما اين استان در مسكن مهر جزو 15استان نخست كشور است.
از سال 88 تاكنون، 49هزار و 515واحد مسكن مهر خوزستان بهره برداري شده كه از اين تعداد 33هزار و 597واحد در شهرهاي با جمعيت بالاي 25هزار نفر ساخته شده اند.
11هزار و 921واحد هم واحدهاي بهره برداري شده در شهرهاي با جمعيت كمتر از 25هزار نفر و سه هزار و 997واحد ديگر مربوط به واحدهاي ساخته شده در بافت فرسوده شهر است.
به گفته كارشناسان امر در خوزستان، خروج از بن بست موجود در زمينه ساخت مسكن مهر در گرو تقويت توان سهم آورده مردم با اضافه كردن تسهيلات بانكي است.

منبع: روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

 

دانلود فايل