اخبار سايت

مقالات

اطلاعات تماس

گالری محصولات

اروپایی ها به دنبال توافق هسته ای با ایران هستند

فرستاده شده توسط  مدیر سایت
3195 بار نمایش
مسعود خوانساری :امروز نه فقط ایران بلکه طرف آمریکایی و اروپایی نیز خود خواستار حل و فصل این مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن هستند.

مولود حاجی زاده: نگاه تمام بازارهای داخلی به مذاکرات دوخته شده؛ از بازار ارز گرفته تا بورس و حتی بازارهای خردتر. اما این تنها معطوف به بازارهای داخلی نیست، به رغم برخی تحلیل های بین المللی از احتمال تحت الشعاع قرار گرفتن قیمت جهانی نفت از نتایج مذاکرات هسته ای ایران، باید این مورد را به سطحی وسیع تر تعمیم داد.
امروز بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران داخلی معتقدند که نتیجه مذاکرات برای طرف غربی نیز به اندازه ما حائز اهمیت است و ترجیح می دهند این مذاکرات به توافقی مشترک ختم شود.
در همین زمینه گفت و گویی داریم با «مسعود خوانساری»، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران ؛ او گرچه نگاهی کاملا مثبت به نتایج مذاکرات آتی ایران دارد در عین حال از تبعات منفی عدم توافق نیز گفت. تشدید تحریم ها و افزایش مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران از یک سو و تبعات منفی این عدم توافق بر فضای کلی منطقه از سوی دیگر، مسائلی است که به اعتقاد خوانساری قابل پیش بینی است. کمااینکه تاثیر منفی به توافق نرسیدن مذاکرات بر قیمت جهانی نفت نیز تاثیرگذار خواهد بود که دود آن به چشم اروپایی ها نیز خواهد رفت.

*در حال حاضر مسائل مختلفی از کاهش قیمت جهانی نفت گرفته تا تشدید تنش ها در منطقه و البته انتخابات اخیر کنگره آمریکا، بر حساسیت مذاکرات هسته ای ایران افزوده است. با این وجود تصور میکنید دو طرف مذاکره کننده به دنبال دست یابی به توافق هستند؟
همانطور که گفتید، مذاکرات ایران با گروه 1+5 وارد فاز تازه و حساسی شده که نتایج آن امروز نه تنها برای ایران بلکه برای طرف های غربی نیز بسیار حائز اهمیت است. البته این در حالی است که روند مذاکرات خوشبینانه است و حاکی از آن است که به توافق منتهی خواهد شد.
امروز به رغم برخی مواضع و مانع تراشی های داخلی نسبت به روند مذاکرات، نگاه کل نظام بر آن است که مسئله حل شود و مذاکرات به نتیجه برسد. البته در عین خطوط قرمزی هم از سوی نظام برای جریان مذاکرات ترسیم شده اما رویکرد کلی بر حل مسئله هسته ای است.
امروز نه فقط ایران بلکه طرف آمریکایی و اروپایی نیز خود خواستار حل و فصل این مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن هستند. در حال حاضر موضوع قیمت جهانی نفت تنها عاملی نیست که طرف اروپایی را برای به نتیجه رساندن مذاکرات متمایل کرده، امروز اروپا با مشکلات اقتصادی روبرو بوده و در معرض بازگشت رکود و بیکاری است. همین مسئله به نوبه خود اهمیت مذاکرات را برای آنها نیز افزایش داده است.

*پس به عقیده شما اروپا به تبع مسائل اقتصادی خواستار به نتیجه رسیدن توافقات است؟
بدون شک هم اروپا و هم آمریکا به دنبال منافع خود به ویژه منافع اقتصادیشان در جریان مذاکرات هستند، بنابراین این اقدام می تواند فضا را برای توافقات تسهیل کند.
هم اکنون هم اروپا و هم آمریکا به تبع مشکلات اقتصادی خود به دنبال پیشی گرفتن برای حضور در بازار ایران و انجام مراودات اقتصادی با کشور ما هستند. در این حوزه هم تمایلی به عقب افتادن از دیگری ندارند.
دولت امریکا هم اکنون به دنبال انتخابات اخیر مجلس سنا ممکن از در جریان مذاکرات خود با ایران مشکلات و مخالفتهایی را پیش رو داشته باشد که اگر این مسئله بخواهد بر روند مذاکرات تاثیرگذار باشد، ممکن است اروپا به آن واکنش نشان دهد. آنها می دانند که نتیجه مذاکرات با ایران می تواند بر قیمت جهانی نفت تاثیرگذار بوده و فضای خاورمیانه را ملتهب تر سازد و این چیزی نیست که در شرایط کنونی اروپا به دنبال آن باشد.
بنابراین می توان گفت که در حال حاضر دو طرف مصمم به حل مسئله هسته ای و دست یافتن به توافقی مشترک هستند.
در شرایط کنونی به نظر میرسد علاوه بر روند مذاکرات می توان در برخی بخشهای اقتصادی که خارج از خطوط قرمز است، با کشورهای غربی از جمله وارد مراوده شد، همین امر به نوبه خود میتواند تا حدودی بر روند مذاکرات تاثیر گذاشته و موجب تسریع در دست یابی به توافقات میان طرفین شود.

*نگاه شما به روند مذاکرات چیست؟ در عین حال، به نتیجه نرسیدن مذاکرات چه تبعاتی برای ایران به همراه خواهد داشت؟
گرچه نگاه بنده به روند مذاکرات و نتایج آن خوشبینانه و مثبت است، اما اگر با درصدی محدود هم نتایج مذاکرات مثبت نبوده و به توافق ختم نشود، خب بدون شک تحریم ها علیه ایران تشدید شده و مشکلات ما چند برابر خواهد شد. این موضوع نه تنها بر فضای کلی ایران تاثیر منفی به همراه خواهد داشت بلکه بر فضای کلی منطقه نیز تاثیرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه به واسطه آنچه که گفته شد، تاثیر منفی عدم توافق علاوه بر قیمت نفت میتواند بر سطح تعاملات اروپا با ایران نیز تاثیر بگذارد. همین موضوع می تواند منجر به بروز شکاف در رویکرد اروپا با آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای ایران شود. به طور کلی عدم توافق به نفع هیچ یک از طرفین نیست.

دانلود فايل