اخبار سايت

مقالات

اطلاعات تماس

گالری محصولات

مدل غلتک های راهسازیعکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوچرخ آهنی

 

 

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوچرخ آهنی

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوچرخ آهنی کمر شکن

 

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوچرخ لاستیکی

 

 

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوچرخ آهنی کمر شکن

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوقلوی دستی 

 

 

عکس و مشخصات فنی

کمپکتور صفحه ای دستی 

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک کششی با درام پاچه بزی

 

 

عکس و مشخصات فنی

غلتک ویبره دوچرخ آهنی